dyzamak işlik

  1. Çor berip topuljak bolmak, okduryljak bolmak.

  2. Biriniň ýa-da bir zadyň üstüne ileri-ileri omzamak.

    • Halnazar töweregini itlere aldyran ýekegapan ýaly bolup, her haýsyny bir ýana itekleşdirip dyzady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)