dyzamak işlik

 1. Çor berip topuljak bolmak, okduryljak bolmak.

 2. Biriniň ýa-da bir zadyň üstüne ileri-ileri omzamak.

  • Halnazar töweregini itlere aldyran ýekegapan ýaly bolup, her haýsyny bir ýana itekleşdirip dyzady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • dyzabam
 • dyzady
 • dyzadygyça
 • dyzadylar
 • dyzajak
 • dyzam
 • dyzama
 • dyzamaga
 • dyzamagy
 • dyzamagyny
 • dyzamagynyň
 • dyzamak
 • dyzamaklygynda
 • dyzamaklyk
 • dyzamany
 • dyzamasyny
 • dyzamaz
 • dyzamaýan
 • dyzan
 • dyzana
 • dyzanda
 • dyzandan
 • dyzandy
 • dyzanmyş
 • dyzanyndan
 • dyzanyň
 • dyzap
 • dyzapdyr
 • dyzar
 • dyzasa
 • dyzasa-da
 • dyzasalaram
 • dyzaýan
 • dyzaýanlygynyň
 • dyzaýany
 • dyzaýar
 • dyzaýardy
 • dyzaýardylar
 • dyzaýarlar
 • dyzaýarsyň