dyzçanak

[dy:zça:nak]

Anatomiýa Dyzyň üstündäki eýläk-beýläk süýşüp duran tegelejik süňk.

  • Dyzçanak inçekeseline öz wagtynda esewan edilmese, adamyň ömür baky agsak bolup galmagy mümkindir. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dyzçanak - dyzçanagy.


Duş gelýän formalary
  • dyzçanagy
  • dyzçanagynyň
  • dyzçanagyň
  • dyzçanaklyk