dyrnaçaklatmak işlik

Bedeniň ýa-da başga bir zadyň ýüzüne dyrnagyny geçirtmek, dyrnagyny çümdürip, kiçijik ýara saldyrtmak, yz galdyrtmak, dyrnagyny geçirtmek, dyrnaçak-dyrnaçak etdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dyrnaçaklatmak - dyrnaçakladýar, dyrnaçakladar, dyrnaçakladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • dyrnaçakladanyny