dyrnaçaklamak işlik

Bedeniň ýa-da başga bir zadyň ýüzüne dyrnagyňy çümdürip, yz galdyrmak, dyrmamak, dyrnagyňy geçirmek, dyrnaklamak, dyrnaçak-dyrnaçak etmek.

  • Pişik Çerkeziň elini, ýüzüni dyrnaçaklamaga mejbur boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • dyrnaçakladylar
  • dyrnaçaklamaga
  • dyrnaçaklamak
  • dyrnaçaklan
  • dyrnaçaklap
  • dyrnaçaklaýardy