dyrmyldamak işlik

Bir işi örän haýal ýerine ýetirmek, juda haýal işlemek, güýmenmek.

  • Bu dyrmyldap oturyşyň bilen işiňi agşama-da gutarmarsyň.


Duş gelýän formalary
  • dyrmyldap