dyrmanmak işlik

Bir zat bilen meşgul bolmak, güýmenmek, dümtünmek, dörjenmek.

  • Onuň içinde bir aýal bar zatlar bişirýämi, nämemi, öz işi bilen dyrmanýardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • dyrmanan
  • dyrmandy-da
  • dyrmanyp
  • dyrmanyň
  • dyrmanýardy