dyrjaşmak işlik

Jan çekmek, jan etmek, yhlas bilen ýapyşmak, bar güýjüňi goýmak, çalyşmak, dyryşmak.

  • Her niçik-de bolsa, ýola düşüp ugran wagtlarynda, onuň özi ýörejek bolup dyrjaşdy. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Bar güýji bilen böwedi saklamaga dyrjaşdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)