dymyşmak dy‧myş‧mak işlik

Köpçülik bolup ses-üýn çykarman oturmak, geplemän oturmak.

 • Wepa bilen Mährijemal ep-esli dymyşyp, öz ýollary bilen elli-altmyş ädim ýörediler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem dymyşmak - dymşar, dymşypdyr.


Duş gelýän formalary
 • dymyşdylar
 • dymyşlaryny
 • dymyşlygy
 • dymyşlygynyň
 • dymyşlygyň
 • dymyşlyk
 • dymyşmak
 • dymyşýardylar
 • dymşanlaryndan
 • dymşyp
 • dymşyň