dymmak dym‧mak işlik

 1. Sesiňi-üýnüňi çykarman oturmak, geplemän oturmak.

  • Wepa öňki bolşunda erinjigini sallap, garaja gözlerini gyrpyldadyp, dymyp durdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Aknabat eje eli käseli ep-esli dymandan soň, çaýyny bir owurtlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Göç. m, Petiş bolmak, şemal ösmän, asuda ýagdaýda bolmak.


Duş gelýän formalary
 • dyman
 • dymana
 • dymanda
 • dymandan
 • dymanlarynda
 • dymanlaryndan
 • dymanlaryň
 • dymanmyş
 • dymanokdy
 • dymansoň
 • dymanyndan
 • dymanyny
 • dymanyňdan
 • dymar
 • dymardy
 • dymardym
 • dymarlar
 • dymaryn
 • dymasym
 • dymaýyn
 • dymdy
 • dymdy-da
 • dymdylar
 • dymdym
 • dymdyň
 • dymjak
 • dymma
 • dymmady
 • dymmaga
 • dymmagy
 • dymmagymdan
 • dymmagymyň
 • dymmagyna
 • dymmagyny
 • dymmagynyň
 • dymmagyň
 • dymmagyňyz
 • dymmak
 • dymmakdan
 • dymmaklaryny
 • dymmaklygy
 • dymmaklygyň
 • dymmaklyk
 • dymmalar
 • dymmaly
 • dymmalygam
 • dymmalyk
 • dymmalyň
 • dymman
 • dymmana
 • dymmany
 • dymmarsyň
 • dymmasa
 • dymmasana
 • dymmasyna
 • dymmasyny
 • dymmaň
 • dymsa
 • dymsalar
 • dymsaňyz
 • dymsyn
 • dymybam
 • dymyp
 • dymypdy
 • dymypdym
 • dymypdyr
 • dymyň
 • dymýan
 • dymýandygyna
 • dymýar
 • dymýardy
 • dymýardylar
 • dymýarlar
 • dymýarsyň
 • dymýaryn
 • dymýarys