dykdyrmak işlik

  1. Bir zady pugta basyşdyryp, örän ýerleşikli edip, gaba saldyrmak.

    • Ganara saman dykdyrmak.

  2. Bir zadyň agzyna, deşigine bir zat goýduryp bekletmek, ýapdyrmak.

    • Çüýşäniň agzyny dykdyrmak.