dykalanmak işlik

Pugta basylyp salynmak, dykylyp doldurylmak.

  • Garaýagyz, sagat bedenli bir ýigit dykalanan haltasyny öňi bilen gapanyň üstünde goýdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Dykalanyp doldurylan pagtaly ganar.