dykalamak işlik

Pugta basyşdyryp salmak, dykyp-dykyp gapgarmak, dykyp doldurmak.

  • Ol urusyny bugdaýdan dolduryp gaýdany üçin, çalçasyny hem şol zatlardan dykalaýsa, dünýäde başga armany galjak däldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Haltany dykalap doldurmak.