duzlulyk

[du:zlulyk]

  1. Duzy köplük, şorluk (tagam barada).

    • Naharyň duzlulygy nähili?

  2. Göçme manyda Erbet täsirlilik, awulylyk, zäherlilik (söz, dil hakda).

    • Dili duzlulyk etmegiň geregi ýok.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duzlulyk - duzlulygy.