duzlamak işlik

[du:zlamak]

 1. Tagamlyk üçin duz sepmek.

  • Böreklik eti duzlamak.

 2. Duza ýatyrmak, duza basmak.

  • Ol garaköl baganalaryny soýmak, duzlamak, eýlemek, bejermek baradaky iş prosesleriniň hemmesine ýolbaşçylyk edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kelem duzlamak.

 3. Göçme manyda Duzly sözler bilen ýüzüni almak, ýüzüni gyzdyrmak.

  • Tul-tullap gaty azary bar gyz -- diýip, gyzlar çişigi duzlardylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)