dutar at

[du:ta:r]

Berk agaçdan köwlüp ýasalýan, kellesi kädi görnüşli, uzyn sapy perdeli, iki kirişli türkmen saz guraly.

 • Barmaklar degende, erişleň bary owazlanýar göýä dutaryň tary. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • dutara
 • dutaram
 • dutarda
 • dutardaky
 • dutarlarda
 • dutarlaryny
 • dutarlarynyň
 • dutarlaryň
 • dutarly
 • dutarsyz
 • dutary
 • dutarym
 • dutarymda
 • dutarymy
 • dutarymyzyň
 • dutarymyň
 • dutaryna
 • dutarynda
 • dutaryny
 • dutarynyň
 • dutaryň
 • dutaryňa
 • dutaryňam
 • dutaryňy