durulyk

Arassalyk, päkizelik, tämizlik, saplyk.

  • Aýnanyň durulygy, arassalygy görnüp durdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem durulyk - durulygy.