duruşmak işlik

Birine bir ýerde durmaga kömekleşmek.

  • Garawul duruşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem duruşmak - durşar, durşupdyr.