durk at

  1. Görnüş, sudur, şekil, ýagdaý.

    • Galýa şäheriň häzirki durkuna beletdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir zadyň berklik, pugtalyk derejesi, ömri.

    • Bu matanyň hiç durky ýok.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem durk - durkum, durkuň.