duldegşir

[du:ldegşi:r]

Örän ýakyn, ýanaşyk, golaý goňşy.

  • Gajar aganyň sümelgesi bilen duldegşir bir täze jaý peýda bolupdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)