dulanmak işlik

[du:lanmak]

 1. Dolanmak, bürelmek, örtülmek, çolanmak.

  • Argyn günüň şöhleleri kä bulutlara dulanýar, kä bolsa köwüň içine -- meniň ýanyma düşýär. («Edebiýat»)

 2. Jaýlanmak, ýerlenmek (ölen adam hakda).


Duş gelýän formalary
 • dulanan
 • dulananda
 • dulanara
 • dulanmak
 • dulanmasak
 • dulanyp
 • dulanýar