dulamak işlik

[du:lamak]

  1. Dolamak, büremek, örtmek, çolamak.

  2. Jaýlamak, ýerlemek (ölen adam hakda).

    • Iň soňunda öz doganlaryňyzy öz eliňiz bilen dulaň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • dulamak
  • dulap
  • dular
  • dulaň