duşakly du‧şak‧ly sypat

Duşak salnan, duşak bilen baglanan.

  • Duşakly düýeler meýdanda otlaşyp ýördi.


Duş gelýän formalary
  • duşakla
  • duşaklady