duýmak işlik

  1. Öňünden bilmek, aňmak.

    • Men ejizleýändigimi tiz duýdum. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

  2. Syzmak. Agyryny duýmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem duýmak - duýdum, duýduň, duýupdyr.