duýgurlyk

Duýmaklyk ukyby güýçlülik.

  • Hikmet Isfahany onuň sözlerindäki manyny söwdagär duýgurlygy bilen garbap alyp, baýlaşyp biljegini göz öňüne getirdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duýgurlyk - duýgurlygy.