duýdurmak işlik

  1. Öňünden habar bermek, mälim etmek, habardar etmek.

    • A gyz, indi sen duýdurdyň, arkaýyn bolaý! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Bildirmek, äşgär bolmak.

    • Ekiniň bol hasyl berjekdigi öňünden duýdurypdy.