dostluk dost‧luk at

[do:stluk]

Dostlara has bolan aragatnaşyk, dostlarça alnyp barylýan gatnaşyk.

 • Allaýar tulumyň ony sorap gelmegi, belki, köne dostluk sebäplidir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Halklaryň dostlugy bar zatdan gymmat. (K. Işanow, Watan üçin)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dostluk - dostlugy.


Duş gelýän formalary
 • dostluga
 • dostlugam
 • dostlugy
 • dostlugy-da
 • dostlugyma
 • dostlugymy
 • dostlugymyz
 • dostlugymyzy
 • dostlugymyzyň
 • dostlugymyň
 • dostlugyna
 • dostlugyndan
 • dostlugyny
 • dostlugynyň
 • dostlugyň
 • dostlugyňa
 • dostlukda
 • dostlukdaky
 • dostlukdan
 • dostlukdyr
 • dostluklar
 • dostluklaryň
 • dostlukly
 • dostlukmy
 • dostluksyz