doluşmak işlik

[do:luşmak]

 1. Ete-gana gelmek, semräp başlamak.

  • Doluşdy kemala gelip, Öňki gara näzik beden. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 2. Ýetişmek, bişişmek, boý almak.

  • Emma ondaky doluşan gozalar çat açypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Boý alyp başlamak, ini, boýy barabarlaşmak.

  • Doluşan Aý dik depä galypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

akyly doluşmak

seret akyl

 • Onuň şindi akyly, doluşmandyr.


Duş gelýän formalary
 • doluşan
 • doluşanda
 • doluşanlyk
 • doluşdy
 • doluşmadyk
 • doluşmak
 • doluşyp
 • doluşyň
 • doluşýan