dokalmak işlik

Çitilip ýa-da erişden argaç geçirilip taýýar edilmek, öndürilmek (haly, mata we ş. m. hakda).

  • Jüneýt han elde dokalan ýüpekden-öz adyna pul çykarypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çeper dokalypdyr, oňatdyr hili, Sungat ussatlaryny gördük sergide. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)