dogumlanmak işlik

Dogumly bolmak, ýürekli bolmak, batyr bolmak, gujurlanmak, gaýratlanmak.

  • Bu sölperip ýörmegiňi taşla, dogumlan, sen hem bir hepbelije bol! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)