dogulmak işlik

seret dogmak

  • Mollanepes, takmynan, 1810-njy ýylda Saragt sebitlerinde eneden doglupdyr. («Edebiýat»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dogulmak - doglar, doglupdyr.