dogmat dog‧mat

Dini taglymatda köre-körlük bilen kabul edilen we tankyt etmeklige degişli bolmadyk esasy düzgün, dini taglymatyň «hakykat» diýlip ykrar edilen düzgüni.


Duş gelýän formalary
  • dogmatlara
  • dogmatlarynyň
  • dogmatlaryň
  • dogmaty