dogmak dog‧mak işlik

 1. Eneden bolmak, dünýä inmek.

 2. Peýda bolmak, görünmek, çykmak, ýüze çykmak.

  • Dogdy Watanmyzyň ýaşmasyz Aýy, Ýalpyldap şöhlesi artýar günsaýy. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Gün dogup, äleme nuruny saçdy, dünýäni ýagtyltdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dogmak - dogdum, dogduň, dogupdyr.

dogman geçmiş

Çaga, beýlekä käýelip aýdylýan aňlatma.

 • Heý, dogman geçmiş. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dogaly
 • dogam
 • dogan
 • dogana
 • doganam
 • doganda
 • dogandan
 • dogandy
 • dogandygy
 • dogandygymyzy
 • dogandygyny
 • dogandyk
 • dogandyklary
 • dogandyklaryna
 • dogandyr
 • doganlar
 • doganlara
 • doganlaram
 • doganlarda
 • doganlardan
 • doganlardyr
 • doganlary
 • doganlarym
 • doganlaryma
 • doganlarymdan
 • doganlarymy
 • doganlarymyz
 • doganlarymyza
 • doganlarymyzy
 • doganlarymyzyň
 • doganlarymyň
 • doganlaryna
 • doganlaryndan
 • doganlaryny
 • doganlarynyň
 • doganlaryň
 • doganlaryňa
 • doganlaryňdyr
 • doganlaryňy
 • doganlaryňyz
 • doganlaryňyza
 • doganlaryňyzy
 • doganlyga
 • doganlygy
 • doganlygyň
 • doganlyk
 • doganlykdan
 • doganmyş
 • doganoklar
 • doganokmy
 • dogansoň
 • dogany
 • doganydy
 • doganydyr
 • doganym
 • doganyma
 • doganymdan
 • doganymdyr
 • doganymy
 • doganymyka
 • doganymyz
 • doganymyza
 • doganymyzy
 • doganymyzyň
 • doganymyň
 • doganyna
 • doganynda
 • doganyndan
 • doganyny
 • doganynyň
 • doganyň
 • doganyňa
 • doganyňdan
 • doganyňdy
 • doganyňdyr
 • doganyňmy
 • doganyňy
 • doganyňyz
 • doganyňyza
 • doganyňyzyň
 • doganyňyň
 • dogar
 • dogarda
 • dogardan
 • dogardy
 • dogary
 • dogaryn
 • dogaryna
 • dogaryny
 • dogasy
 • dogaý
 • dogaýan
 • dogaýsa
 • dogdugy
 • dogdugymdan
 • dogduk
 • dogdum
 • dogdumy
 • dogduň
 • dogduňmy
 • dogdy
 • dogjagyna
 • dogjagyny
 • dogjagyň
 • dogjak
 • dogjakmyka
 • dogma
 • dogmady
 • dogmadyga
 • dogmadygy
 • dogmadygynyň
 • dogmadyk
 • dogmadykdan
 • dogmadyň
 • dogmagy
 • dogmagyna
 • dogmagyny
 • dogmagynyň
 • dogmajak
 • dogmak
 • dogmaklygyň
 • dogmaklyk
 • dogmalara
 • dogmalardan
 • dogmalary
 • dogmalaryna
 • dogmalaryndan
 • dogmalarynyň
 • dogmaly
 • dogman
 • dogmandy
 • dogmany
 • dogmanym
 • dogmanyny
 • dogmasy
 • dogmasyn
 • dogmasyny
 • dogmaz
 • dogmazda
 • dogmazdan
 • dogmazlygy
 • dogmazynda
 • dogmazyndan
 • dogmazynyň
 • dogmazyň
 • dogmaýan
 • dogmuş
 • dogsa
 • dogsa-da
 • dogsun
 • dogup
 • dogupdy
 • dogupdyr
 • dogupsyň
 • dogýan
 • dogýança
 • dogýar
 • dogýaram
 • dogýardy
 • dogýarlar