doganlyk

  1. Doganlaryň özara maşgala aragatnaşyk ýagdaýy.

  2. Doganlarça dostluk, ýakyn dostluk, dostlukly aragatnaşyk.

    • Seniň mähriň doganlygyň gözýaşy, Ol doganlyk berdi güllän durmuşy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem doganlyk - doganlygy.