dogan-garyndaş do‧gan-ga‧ryn‧daş

Bir nesilden bolan adamlaryň hemmesi.

  • Orsgeldide hem dogan-garyndaş bardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Wepa seržanty şu sözüni eşiden wagty, göýe öz dogan-garyndaşyny gören ýaly begendi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)