doýgun

 1. Mazaly, gowy alan, ýeterlikli boýalan (reňk hakda).

  • Doýgun reňk.

 2. Göçme manyda Birinden ýa-da bir zatdan bizar bolan, iren, ýadan; doýan, dok.

  • Doýgun adam.


Duş gelýän formalary
 • doýgundy
 • doýgundyr
 • doýgunlyga
 • doýgunlygy
 • doýgunlygyna
 • doýgunlygyny
 • doýgunlygynyň
 • doýgunlyk
 • doýgunlylygy
 • doýgunlylyk