dindarlyk

[di:nda:rlyk]

Dine ynanmaklyk, dini däp-dessury berjaý etmeklik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dindarlyk - dindarlygy.


Duş gelýän formalary
  • dindarlygyň
  • dindarlykda