din 1 at

[di:n]

Ideologik nadstroýkanyň formalaryndan biri -- tebigatdan daşary güýçleriň we jandarlaryň (hudaýyň, ruhuň) barlygyna ynanýan mistiki düşünjeleriň jemi.

 • Dinden çyksaň-da, ilden çykma. (nakyl)

din 2 at

[di:n]

Işilen ýüpüň, sapagyň we ş. m. bir gaty.


Duş gelýän formalary
 • din-de
 • dinde
 • dinden
 • dindi
 • dindir
 • dindäki
 • dindäkilere
 • dine
 • dini
 • dinim
 • dinimiz
 • dinimize
 • dinimizi
 • dininde
 • dininden
 • dinindäki
 • dinine
 • dinini
 • dininiň
 • diniň
 • diniňden
 • diniňem
 • dinler
 • dinlerde
 • dinlerden
 • dinlerdir
 • dinlere
 • dinleri
 • dinleridir
 • dinlerinde
 • dinlerinden
 • dinlerindäki
 • dinlerine
 • dinlerini
 • dinleriniň
 • dinleriň
 • dinli
 • dinliler
 • dinlileri
 • dinlileriniň
 • dinlileriň
 • dinlilige
 • dinliligini
 • dinlilik
 • dinliň
 • dinmi
 • dinsiz
 • dinsizler
 • dinsizlere
 • dinsizleri
 • dinsizleriň
 • dinsizlik