din 1 at

[di:n]

Ideologik nadstroýkanyň formalaryndan biri -- tebigatdan daşary güýçleriň we jandarlaryň (hudaýyň, ruhuň) barlygyna ynanýan mistiki düşünjeleriň jemi.

  • Dinden çyksaň-da, ilden çykma. (nakyl)

din 2 at

[di:n]

Işilen ýüpüň, sapagyň we ş. m. bir gaty.