dilmek işlik

  1. Dilim-dilim edip kesmek.

  2. Dilik açmak, ýirmek.

    • Saldamly gamçy ýaş ýigidiň ýuka köýnegini dilip geçdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

kak dilmek

seret kak