dilmek işlik

 1. Dilim-dilim edip kesmek.

 2. Dilik açmak, ýirmek.

  • Saldamly gamçy ýaş ýigidiň ýuka köýnegini dilip geçdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

kak dilmek

seret kak


Duş gelýän formalary
 • dildi
 • dildiler
 • dildir
 • dilem
 • dilen
 • dilende
 • dilenden
 • dilene
 • dilenim
 • diler
 • dilere
 • dileri
 • dilerin
 • dilerine
 • dilerini
 • dilerler
 • dilerlik
 • dilip
 • dilipdir
 • dilipmi
 • diliň
 • dilleri
 • dilleridir
 • dillerim
 • dillerimi
 • dillerimiz
 • dillerimiň
 • dillerinde
 • dillerinden
 • dillerini
 • dilleriniň
 • dilleriň
 • dilleriňi
 • dilleriňizi
 • dilme
 • dilmedik
 • dilmegi
 • dilmegine
 • dilmek
 • dilmäge
 • dilýän
 • dilýänlere
 • dilýänligi
 • dilýär
 • dilýäris
 • dilýärler
 • dilýärsiň