dillilik at

  1. Köp geplemeklik, geplemseklik, dilewarlyk.

  2. Dili duzlulyk, gaýtargy, jogap berijilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dillilik - dilliligi.


Duş gelýän formalary
  • dilliligi
  • dilliliginden
  • dilliliginiň