dilleşmek işlik

Biri bilen bir zat barada öňünden konkret pikire gelmek, wadalaşmak.

 • Dilleşen bolaýmaň ejeň ikiňiz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • dilleşdiler
 • dilleşdim
 • dilleşen
 • dilleşendigini
 • dilleşenmiş
 • dilleşer
 • dilleşip
 • dilleşipdirler
 • dilleşmegi
 • dilleşmek
 • dilleşmeleri
 • dilleşmezden
 • dilleşmäniň
 • dilleşseler
 • dilleşýär
 • dilleşýärler