dilleşmek işlik

Biri bilen bir zat barada öňünden konkret pikire gelmek, wadalaşmak.

  • Dilleşen bolaýmaň ejeň ikiňiz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)