dilinmek işlik

Dilim-dilim bolmak, dilik emele gelmek, ýirilmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem dilinmek - dilner, dilnipdir.


Duş gelýän formalary
  • dilinmek
  • dilnen
  • dilnip
  • dilniň