dilenmek işlik

  1. Özüň üçin bir zady soramak, özüň üçin dileg, dilenjeňlik etmek.

  2. Satyn almak üçin soralmak.

    • Onuň bazara çykaran keçesi dilenmedi.