dilegçilik

  1. Zat sorap, diläp ýörmeklik.

  2. Gedaý ýaly diläp zat alyp ýörmeklik, elserijilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dilegçilik - dilegçiligi.


Duş gelýän formalary
  • dilegçilige
  • dilegçiliginden
  • dilegçiligini
  • dilegçiligiň