dildüwşük

Syýasy ýa-da başga maksat bilen birine garşy bilelikde hereket etmek hakynda gizlin ylalaşyk, öňünden gepleşik.

 • Bu dildüwşüge seniňem goşulanyňy bilýärin. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dildüwşük - dildüwşügi.


Duş gelýän formalary
 • dildüwşüge
 • dildüwşügi
 • dildüwşüginiň
 • dildüwşügiň
 • dildüwşükde
 • dildüwşükler
 • dildüwşüklerden
 • dildüwşüklerine
 • dildüwşükleriň
 • dildüwşükli
 • dildüwşüklik
 • dildüwşüksizlik