dildüwşük

Syýasy ýa-da başga maksat bilen birine garşy bilelikde hereket etmek hakynda gizlin ylalaşyk, öňünden gepleşik.

  • Bu dildüwşüge seniňem goşulanyňy bilýärin. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dildüwşük - dildüwşügi.