dikmek işlik

  1. Ýere oturtmak, dik edip düýbüni ýere gömmek, dikip goýmak, oturtmak.

  2. Gurmak, salmak.

    • Bu gün çatma dikmek hem başga işler bilen meşgul boldular. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

göz dikmek

seret göz

  • Göz dikýäniň bolsa, utanma, aýdaý! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

kildiň dikmek

Nazaryňy dikmek, tamakin bolmak.