dikgirdeşmek işlik

Çalt ýöreşip barmak (eşek barada).