dikanlamak işlik

[dika:nlamak]

Birine ýa-da bir za da gönüläp nazar dikmek, gönülemek, dogrulamak, dikarynlamak.