diýdirmek diý‧dir‧mek işlik

 1. Bir gürrüň, mesele we ş. m. barada bir zat aýtdyrmak, gepletmek.

  • Açlyk näme iýdirmez, dokluk näme diýdirmez. (nakyl)

 2. Biriniň adyndan bir zat aýtdyrmak, «pylany diýdi» diýip aýtdyrmak.


Duş gelýän formalary
 • diýdirdi
 • diýdirdigem
 • diýdirdiň
 • diýdirdiňiz
 • diýdiren
 • diýdirenligi
 • diýdirerin
 • diýdiresi
 • diýdiresiň
 • diýdiribem
 • diýdirip
 • diýdiripdi
 • diýdiripdiler
 • diýdiripdir
 • diýdirjek
 • diýdirme
 • diýdirmedi
 • diýdirmegi
 • diýdirmejegim
 • diýdirmejek
 • diýdirmek
 • diýdirmekdi
 • diýdirmeli
 • diýdirmeris
 • diýdirmese
 • diýdirmez
 • diýdirmezligi
 • diýdirmezlik
 • diýdirmeýän
 • diýdirmeýärler
 • diýdirmäge
 • diýdirmän
 • diýdirse-de
 • diýdirsin
 • diýdirýän
 • diýdirýändigine
 • diýdirýändigini
 • diýdirýänim
 • diýdirýänler
 • diýdirýär
 • diýdirýärdi
 • diýdirýärler