diýdirmek işlik

  1. Bir gürrüň, mesele we ş. m. barada bir zat aýtdyrmak, gepletmek.

    • Açlyk näme iýdirmez, dokluk näme diýdirmez. (nakyl)

  2. Biriniň adyndan bir zat aýtdyrmak, «pylany diýdi» diýip aýtdyrmak.