desselenmek işlik

Desse-desse edilip goýulmak, desse baglanmak, desse-desse edilmek, desse bogulmak.

  • Orakçylar desselenen bugdaýlary bir ýere üýşürdiler.


Duş gelýän formalary
  • desselenen
  • desselenip