desselemek işlik

Desse edip bogmak, desse etmek, desse baglamak, desse-desse edip goýmak.

  • Dessele-de sen ysga, Täze durmuş gülüň bar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • desselemäge
  • desseläp